မြန်မာမလေးကြိုက်စျေးပေးပီးသူများနိုင်ငံက ခေါ်လိုးနေကြပီးနော်

3K